Een Plein door en voor de Buurt

Alvorens de gemeente aan de slag ging met het onderhoud van een openbaar plein heeft Oost Indisch Groen tijdens zelf georganiseerde buurtevenementen de wensen uit de buurt opgehaald en verwerkt tot een, geheel door de buurtbewoners bedacht, pleinontwerp. Van saaie hagen naar een plein vol bloemen, plukfruit, picknickweides en een heus kinderdoolhof. Wil je ook buurtbewoners betrekken bij het ontwerp van een openbare ruimte? We bedenken hier graag een opzet voor!