Project op maat

Heeft uw gemeente, organisatie of instelling behoefte aan meer samenwerking, participatie of co-creatie met de buurt? Oost Indisch Groen werkt graag uw vraag uit tot een concreet project waarbij in samenwerking met buurtbewoners toegewerkt wordt naar het gewenste resultaat.

Alle projecten van Oost Indisch Groen zijn ontstaan vanuit de wens de directe leefomgeving een beetje mooier te maken. De ene keer geïnitieerd vanuit de gemeente, de andere keer vanuit een buurtorganisatie of door Oost Indisch Groen zelf.

Wilt u aan de slag met een project? De buurt meer verantwoordelijkheid geven mbt de openbare ruimte, educatieve activiteiten organiseren, een grijs plein omtoveren in een groen paradijs of heeft u een ander idee dat bijdraagt aan de buurt? Oost Indisch Groen zet uw vraag graag om in een concreet project.


Neem contact met ons op! >>